This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj den information som visas i den optiska sökaren eller i den elektroniska sökaren och LCD-monitorn.

 1. Välj ANP. BILD.INST.. i fotograferingsmenyn.

 2. Markera OVF eller EVF/LCD och tryck på MENU/OK.

 3. Markera alternativ och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort. Valda alternativ markeras med en bock.

  • RKTL. F INRMN
  • ELEKTRONISK NIVÅ
  • AF-AVSTÅNDSINDIKATOR
  • MF-AVSTÅNDSINDIKATOR
  • HISTOGRAM
  • BLÄND./SLUTARTID/ISO
  • EXP. KOMPENSATION
  • LJUSMÄTMETOD
  • BLIXT
  • VITBALANS
  • FILMSIMULERING
  • DYNAMISKT OMFÅNG
  • ÅTERSTÅENDE BILDER
  • BILDSTORLEK/-KVALIT.
  • FILMLÄGE & INSPELNINGSTID
  • BATTERINIVÅ
 4. Tryck på MENU/OK för att avsluta när inställningarna är färdiga.