This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Använd självutlösaren för självporträtt eller för att förhindra oskärpa orsakat av skakning av kameran.

Slutaren utlöses två sekunder efter att avtryckaren tryckts ned. Använd för att reducera oskärpa orsakad av kamerarörelse när avtryckaren trycks ned. Självutlösarlampan blinkar medan timern räknar ned.
Slutaren utlöses tio sekunder efter att avtryckaren trycks ned. Använd för självporträtt. Självutlösarlampan på kamerans framsida tänds när timern startar och börjar blinka precis innan bilden tas.
AV
Självutlösare av.