This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera strömhanteringsalternativ.

AUTO AVSTÄNGNING

Välj tidslängden innan kameran stängs av automatiskt när inga åtgärder har utförts. Kortare tid minskar batteriåtgången; om AV väljs måste kameran slås av manuellt. Tänk på att i vissa situationer stängs kameran av automatiskt även när AV har valts.

STRÖMSPARL. SÖKARE

Välj för att minska strömförbrukningen, vilket ökar antalet bilder som kan tas med en laddning av batteriet när den optiska sökaren används för att komponera bilder.

Strömförbrukningen minskas inte när den elektroniska sökaren eller den elektroniska avståndsmätaren används.

HÖG PRESTANDA

Välj för snabbare fokus och för att reducera den tid som krävs för att starta om kameran efter att den stängts av.