This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Variera automatiskt inställningar över en serie bilder. Gafflingsalternativ kan visas genom att trycka på DRIVE-knappen.


GAFFL. AUTO EXPONERING

Tryck väljaren åt vänster eller åt höger för att markera en gafflingsmängd. Varje gång som avtryckaren trycks ned tar kameran tre bilder: en som använder det uppmätta värdet för exponering, den andra överexponerad med den valda mängden, och den tredje underexponerad med samma mängd.

Kameran kanske inte kan använda den valda gafflingsökningen om mängden över- eller underexponering överskrider gränserna för exponeringsmätningssystemet.

ISO BKT

Tryck väljaren åt vänster eller åt höger för att markera en gafflingsmängd. Varje gång avtryckaren trycks in tar kameran en bild med den aktuella känsligheten och bearbetar den för att skapa ytterligare två kopior, en med känsligheten ökad och den andra med känsligheten sänkt med den valda mängden.

Detta alternativ kan inte användas om RAW är valt för BILDKVALITET.

GAFFLING.FILMSIMULERING

Varje gång slutaren utlöses tar kameran en bild och bearbetar den för att skapa kopior med de filmsimuleringsinställningar som valts för GAFFLING.FILMSIMULERING i fotograferingsmenyn.

Detta alternativ kan inte användas om RAW är valt för BILDKVALITET.


VITBALANS BKT

Tryck väljaren åt vänster eller åt höger för att markera en gafflingsmängd. Varje gång avtryckaren trycks ned tar kameran tre bilder: en med den aktuella inställningen för vitbalans, en med finjusterad ökning av vitbalansen med den valda mängden, och en med finjusterad minskning av vitbalansen med den valda mängden.

Detta alternativ kan inte användas om RAW är valt för BILDKVALITET.

DYNAMISK GAFFLING

Varje gång som avtryckaren trycks in tar kameran tre bilder med olika inställningar för dynamiskt omfång: 100 % för den första, 200 % för den andra och 400 % för den tredje.

Känsligheten är begränsad till ett minimum på ISO 800; känsligheten som användes tidigare återställs när gafflingen avslutas.

Detta alternativ kan inte användas om RAW är valt för BILDKVALITET.