This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

 1. Visa inställningsmenyn.

  1. Tryck på MENU/OK för att visa menyn för det aktuella läget.
  2. Tryck väljaren åt vänster för att markera fliken för den aktuella menyn.

  3. Tryck väljaren nedåt för att markera inställningsmeny-fliken som innehåller det önskade alternativet.

  4. Tryck väljaren åt höger för att placera markören i inställningsmenyn.

 2. Justera inställningar.

  1. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera ett menyalternativ.

  2. Tryck väljaren åt höger för att visa alternativ för det markerade alternativet.

  3. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera ett alternativ.
  4. Tryck på MENU/OK för att välja det markerade alternativet.
  5. Tryck på DISP/BACK för att avsluta menyn.