This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Standardinställningarna för alternativen i fotograferingsmenyerna listas nedan.

Dessa inställningar kan återställas med alternativet ÅTERSTÄLL > ÅTERSTÄLL FOTOGRAF.MENY i inställningsmenyn.

AUTOFOKUSINSTÄLLNING
  MAKRO AV
  PRIORITET AV SLÄPP/FOKUS
    AF-S PRIORITETSVAL SLÄPPA
    AF-C PRIORITETSVAL SLÄPPA
  OMEDELBAR AF-INSTÄLLNING AF-S
  AF LÄGE AF ZON
  ANSIKTSDETEKTION AV
  FÖR-AF AV
  AF BELYSNING
  KORRIGERAD AF-RAM AV
ISO 200
BILDSTORLEK 3:2
BILDKVALITET FINE
DYNAMISKT OMFÅNG 100%
FILMSIMULERING PROVIA/STANDARD
GAFFLING.FILMSIMULERING
  FILM 1 PROVIA/STANDARD
  FILM 2 Velvia/MÄTTAD
  FILM 3 ASTIA/MJUK
ND-FILTER AV
FÄRG (0) STANDARD
SKÄRPA (0) STANDARD
HÖGDAGERNIVÅ (0) STANDARD
LÅGDAGERNIVÅ (0) STANDARD
BRUSREDUCERING (0) STANDARD
BRUSRED VID LÅNG EXP.
VITBALANS AUTO
FUNK.(Fn)-INSTÄL.
 

Fn1

FILMLÄGE
  Fn2 MAKRO
  Fn3 FILMSIMULERING
  Fn4 VITBALANS
  Fn5 FOKUSOMRÅDE
  Fn6 LJUSMÄTMETOD
  Fn7 TRÅDLÖS KOMM.
ANPASSADE BILD.INST. (OVF, EVF/LCD)

RKTL. F INRMN

ELEKTRONISK NIVÅ

AF-AVSTÅNDSINDIKATOR

MF-AVSTÅNDSINDIKATOR

HISTOGRAM

BLÄND./SLUTARTID/ISO

EXP. KOMPENSATION

LJUSMÄTMETOD

BLIXT

VITBALANS

FILMSIMULERING

DYNAMISKT OMFÅNG

ÅTERSTÅENDE BILDER

BILDSTORLEK/-KVALIT.

FILMLÄGE & INSPELNINGSTID (EVF/LCD)

FILMLÄGE & INSPELNINGSTID (OVF)

BATTERINIVÅ

KONVERTERINGSLINS AV
MAN. FOKUSHJÄLP STANDARD
AVANCERAT FILTER AV
SJÄLVUTLÖSARE AV
AE/AF-LÅSLÄGE AE/AF-LÅS PÅ VID TRYCK.
AE/AF-LÅSKNAPP ENDAST AE-LÅS
LJUSMÄTMETOD MULTI
INTERLÅS SPOT AE & FOKUS
TAR BORT RÖDA ÖGON AV
SPARA ORG.BILD AV
BLIXTLÄGE ALLTID BLIXT
BLIXTKOMPENSATION ±0
SLUTARTYP MEKANISK SLUTARE
FILMINSTÄLLNING
  FILMLÄGE 1920×1080 60 fps
  FILMÄGE-ISO AUTO
  MIK NIVÅJUSTERING 3
  MIK/FJÄRRUTLÖSN. MIK