This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Använd fokuslägesväljaren för att välja hur kameran fokuserar.

M (manuell)
Fokusera manuellt. Använd om kameran har problem med att fokusera med autofokus eller för att ta bilder som är avsiktligt ofokuserade.
C (kontinuerlig AF)
Fokus justeras kontinuerligt för att hantera förändringar i avståndet till motivet när avtryckaren är nedtryckt halvvägs. Använd för motiv i rörelse.
S (enkel AF)
Fokus låses medan avtryckaren är nedtryckt halvvägs. Välj för orörliga motiv.

Om väljs för AUTOFOKUSINSTÄLLNING > FÖR-AF i fotograferingsmenyn justeras fokus kontinuerligt i lägena S och C även när avtryckaren inte trycks in.

Fokusindikatorn

Fokusindikatorn lyser grönt när motivet är i fokus och blinkar vitt när kameran inte kan fokusera. Parentestecken (”( )”) indikerar att kameran fokuserar och visas kontinuerligt i läge C. visas i manuellt fokusläge.

Kontrollera fokus

För att zooma in på den aktuella fokusramen för exakt fokusering, tryck mitt på kommandoratten. Tryck på ratten igen för att avbryta zoomen.

I fokusläge S är fokuskontroll tillgängligt när AF ZON är valt för AUTOFOKUSINSTÄLLNING > AF LÄGE i fotograferingsmenyn.

Fokuskontroll är inte tillgängligt när är valt för AUTOFOKUSINSTÄLLNING > FÖR-AF i fokusläge C.