This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Tryck väljaren uppåt (), vänster (), höger () eller nedåt () för att markera alternativ och tryck på MENU/OK () för att välja. Knapparna upp, vänster, höger och ner fungerar även som knapparna makro, filmsimulering, vitbalans respektive val av fokusområde, och som funktionsknapparna 2 till 5.

För att undvika att väljaren och Q-knappen aktiveras oavsiktligt under fotografering, tryck på MENU/OK tills visas. Kontrollerna kan låsas upp genom att trycka på MENU/OK tills inte längre visas.