This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Följande typer av indikatorer kan visas vid fotografering.

I den följande beskrivningen visas alla tillgängliga indikatorer i illustrationssyfte; de indikatorer som faktiskt visas varierar med kamerainställningarna.

ND (Neutral Density)-filterindikator

Förhandsgranskning av skärpedjup

Konverteringslins

Nedladdningsstatus för positionsdata

LCD – solljusläge

Filmläge

Återstående tid

Internminnesindikator *

Antal tillgängliga bilder

Bildstorlek/-kvalitet

Batterinivå

Klar visning

Fokuseringsram

Fokusvarning

Temperaturvarning

Elektronisk nivå

Avståndsindikator

Känslighet

Exponeringsindikator

Bländare

Slutartid

Indikator för AE-lås

Ljusmätning

Fotograferingsläge

Fokusindikator

Manuell fokusindikator

Fokusläge

Histogram

Indikator för tyst läge

Kontrollås

Dynamiskt omfång

Filmsimulering

Vitbalans

Slutartyp

Serietagningsläge

Självutlösarindikator

Makroläge (närbilder)

Mikrofon/fjärrutlösare

Blixtläge/blixtkompensation

* : indikerar att inget minneskort är isatt och att bilder kommer att lagras i kamerans interminne.

Den elektroniska avståndsmätaren (ERF)

För att visa den elektroniska avståndsmätaren (ERF), vrid sökarväljaren enligt bilden när den optiska sökaren visas.