This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Använd blixten för extra belysning vid fotografering på natten eller inomhus vid svag belysning. Blixtläget kan väljas med alternativet BLIXTLÄGE i fotograferingsmenyn.

Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera önskat blixtläge och tryck på MENU/OK för att välja.

AUTO
Blixten avfyras vid behov. Rekommenderas i de flesta situationer.
ALLTID BLIXT
Blixten avfyras alltid när en bild tas. Använd för bakgrundsbelysta motiv eller för naturlig färgsättning när du fotograferar i starkt ljus.
LÅNG SYNKTID
Fånga både huvudmotivet och bakgrunden under svag belysning (observera att starkt belysta scener kan bli överexponerade).
FJÄRRKONTR.
En blixt som är monterad på blixtskon kan användas för att styra extra fjärrblixtenheter.
EXTERN BLIXT
Välj när externa blixtenheter från tredje part används.
ALDRIG BLIXT
Blixten avfyras inte även om motivet är dåligt upplyst. Ett stativ rekommenderas.

Om visas när avtryckaren trycks in halvvägs avfyras blixten när bilden tas.

Blixten kan, frånsett i läget för fjärrkontroll, avfyras flera gånger för varje bild. Blixten kan avfyras flera gånger med varje bild.

Blixten synkroniseras med slutaren vid slutartider på 1/2 000 sek. eller längre.

Kameran kan även användas med FUJIFILM blixtar (tillval) monterade på tillbehörsskon.


Det kan ta längre tid att ladda blixten när batterinivån är låg.

Röda ögon-borttagning

När ”intelligent ansiktsdetektion” är aktiv, och på har valts för ”tar bort röda ögon”, är röda ögon-borttagning tillgängligt i , , .

Röda ögon-borttagning minimerar ”röda ögon” som skapas när ljus från blixten reflekteras från motivets näthinnor.