This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

BILD

Radera en bild i taget.

  1. Välj BILD för RADERA i bildvisningsmenyn.

  2. Tryck väljarknappen åt vänster eller åt höger för att bläddra genom bilderna och tryck på MENU/OK för att radera (ingen bekräftelsedialogruta visas). Upprepa för att radera ytterligare bilder.

VALDA BILDER

Radera flera valda bilder.

  1. Välj VALDA BILDER för RADERA i bildvisningsmenyn.

  2. Markera bilder och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort (bilder i fotoböcker eller utskriftsordrar visas med ).

  3. När åtgärden är slutförd, tryck på DISP/BACK för att visa en bekräftelsedialogruta.

  4. Markera OK och tryck på MENU/OK för att radera de valda bilderna.


ALLA BILDER

Radera alla oskyddade bilder.

  1. Välj ALLA BILDER för RADERA i bildvisningsmenyn.

  2. En bekräftelsedialogruta visas; markera OK och tryck på MENU/OK för att radera alla oskyddade bilder. Tryck på DISP/BACK för att avbryta raderingen; notera att alla bilder som raderats innan knappen trycktes in inte kan återställas.

Om ett minneskort är isatt raderas endast bilder från minneskortet; bilderna i internminnet raderas endast om inget minneskort är isatt.

Om ett meddelande visas där det står att de valda bilderna tillhör en DPOF-bildbeställning, trycker du på MENU/OK för att radera bilderna.