This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Alternativet BILD BESTÄLLNING i bildvisningsmenyn kan användas för att skapa en digital ”utskriftsorder” för PictBridge-kompatibla skrivare eller andra enheter som stödjer DPOF.

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) är en standard som möjliggör att bilder skrivs ut från ”utskriftsordrar” lagrade på minneskortet. Informationen i beställningen inkluderar bilder som ska skrivas ut och antalet kopior för varje bild.

MED DATUM/UTAN DATUM

För att ändra en DPOF-utskriftsorder, välj BILD BESTÄLLNING i bildvisningsmenyn och tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera MED DATUM eller UTAN DATUM.

MED DATUM
Skriv ut inspelningsdatum på bilder.
UTAN DATUM
Skriva ut bilder utan datum.

Tryck på MENU/OK och följ stegen nedan.

  1. Tryck väljaren åt vänster eller höger för att visa en bild som du vill inkludera i eller ta bort från utskriftsordern.

  2. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att välja antalet kopior (upp till 99). För att ta bort en bild från ordern trycker du väljaren nedåt tills antalet kopior är 0.

  3. Upprepa steg 1–2 för att slutföra utskriftsordern. Tryck på MENU/OK för att spara bildbeställningen när inställningarna är klara, eller tryck på DISP/BACK för att avsluta utan att ändra beställningen.

  4. Det totala antalet utskrifter visas i monitorn. Tryck på MENU/OK för att avsluta.

    Bilderna i den aktuella bildbeställningen indikeras med en -ikon vid uppspelning.


ÅTERST ALLT

För att avbryta den aktuella utskriftsordern, välj ÅTERST ALLT för BILD BESTÄLLNING. Bekräftelsen som ses nedan visas; tryck på MENU/OK för att ta bort alla bilder från ordern.

Utskriftsordrar kan innehålla upp till 999 bilder.

Meddelandet som ses nedan visas om ett minneskort som sätts i innehåller en bildbeställning som skapats av en annan kamera. Om du trycker på MENU/OK avbryts utskriftsordern; en ny utskriftsorder måste skapas enligt beskrivningen ovan.