This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

I detta läge ställer kameran in exponeringen automatiskt. Om så önskas kan du välja olika kombinationer av slutartid och bländare som skapar samma exponering (byte av program).

För att välja programautomatik, ställ in slutartid och bländare på A.

Bländare: A

Slutartid: A

Om motivet är utanför kamerans mätaravstånd kommer slutartid och bländare visa ”– – –”.


Byte av program

Om så önskas kan du vrida på kommandoratten för att välja andra kombinationer av slutartid och bländare utan att ändra exponering (byte av program).

Slutartid

Bländare

De nya värdena för slutartid och bländare visas i gult.

Stäng av kameran för att avbryta byte av program.

Byte av program avbryts också om ett annat blixtläge än av väljs.

Byte av program är inte tillgängligt när ett annat blixtläge än av är valt eller AUTO är valt för DYNAMISKT OMFÅNG.