This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Filmer indikeras av en -ikon under uppspelning i helskärmsläge.

Tryck på för att starta uppspelningen. Förloppet visas i displayen.


Använd väljaren för att kontrollera uppspelningen.

Uppspelning pågår ()

Avsluta uppspelning

Justera hastigheten

Pausa uppspelningen

Uppspelningen pausad ()

Avsluta uppspelning

Spola en bild framåt/bakåt

Uppspelning

Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att justera volymen; tryck på MENU/OK igen för att återuppta uppspelningen. Volymen kan också justeras från inställningsmenyn.


Täck inte över högtalaren vid uppspelning.

Ljud spelas inte upp i tyst läge.

Uppspelningshastighet

Tryck väljaren åt vänster eller höger för att justera uppspelningshastigheten under uppspelning. Hastigheten visas av antalet pilar (eller ).