This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Använd sökarväljaren för att växla mellan den elektroniska sökaren (EVF), den optiska sökaren (OVF) och en dubbel dispaly för optisk sökare/elektroniska avståndsmätare (ERF).

Vrid väljaren enligt bilden för att välja mellan följande displayer:

EVF

OVF

ERF (dubbel display)


Hybridsökaren (EVF/OVF/ERF)

Egenskaperna hos de olika displayerna beskrivs nedan.

Display Beskrivning
OVF Den optiska displayen är skarp och fri från oskärpa så att motivets uttryck alltid är synligt. Dessutom visar OVF området precis utanför bilden, vilket gör det enklare att komponera ögonblicksbilder. Eftersom sökarfönstret befinner sig en liten bit från objektivet skiljer sig dock området som är synligt i fotografier något från displayen i sökaren på grund av parallax.
EVF Livevisningsdisplayen ger dig en förhandsgranskning av den slutliga bilden (inklusive skärpedjup, fokus, exponering och vitbalans) med exakt samma bildtäckning.
ERF
(dubbel display)
Som för den optiska sökaren men med en förhandsgranskning av fokus. En förstorad vy av den aktuella fokuspositionen visas i det nedre högra hörnet på displayen.

Ljusstyrkan och klarheten i EVF- och LCD-monitorn kan justeras med alternativet SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.