This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Ställ in kameraklockan.

  1. Välj DATUM/TID i bildvisningsmenyn.

  2. Tryck väljaren åt vänster eller höger för att markera år, månad, dag, timme, eller minut och tryck upp eller ner för att ändra. För att ändra i vilken ordning år, månad och dag visas, markera datumformatet och tryck väljaren uppåt eller nedåt.

  3. Tryck på MENU/OK när inställningarna är slutförda.