This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

  1. Tryck på -knappen för att gå till bildvisningsläge.

  2. Tryck på MENU/OK för att visa bildvisningsmenyn.

  3. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera önskat menyalternativ.

  4. Tryck väljaren åt höger för att visa alternativ för det markerade alternativet.

  5. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera önskat alternativ.

  6. Tryck på MENU/OK för att välja det markerade alternativet.

  7. Tryck på DISP/BACK för att avsluta menyn.