This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Skydda bilder från oavsiktlig radering. Markera ett av följande alternativ och tryck på MENU/OK.

BILD
Skyddar valda bilder. Tryck väljaren åt höger eller vänster för att visa bilder och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort. Tryck på DISP/BACK när åtgärden är slutförd.
VÄLJ ALLA
Skydda alla bilder.
ÅTERST ALLT
Ta bort skyddet från alla bilder.

Skyddade bilder kommer att raderas när minneskortet formateras.