This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Använd bländarringen och slutartidsvredet för att välja mellan lägena P, S, A och M.

Slutartidsvred

Bländarring


Läge P: Programautomatik

Bländare och slutartid kan justeras med programbyte.

Bländare: A

Slutartid: A

Läge S: Bländarautomatik

Ta bilder med den valda slutartiden. Kameran justerar bländare automatiskt.

Bländare: A

Slutartid: 1/1 000 sek.


Läge A: Slutarautomatik

Ta bilder med den valda bländaren. Kameran justerar slutartiden automatiskt.

Bländare: f/5.6

Slutartid: A

Läge M: Manuell exponering

Ta bilder med den valda bländaren och slutartiden.

Bländare: f/5.6

Slutartid: 1/1 000 sek.