This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Justera skärminställningar.

BILDSKÄRM

Välj hur länge bilder ska visas efter fotografering. Färgerna kan skilja sig något från de i den slutliga bilden.

KONTINUERLIG

Bilder visas tills MENU/OK trycks in eller avtryckaren trycks in halvvägs. För att zooma in på den aktiva fokuspunkten, tryck på mitten av kommandoratten. Tryck en gång till för att avbryta zoomen.

1,5 SEK/0,5 SEK
Bilder visas i 1,5 sekunder (1,5 SEK) eller 0,5 sekunder (0,5 SEK) eller tills avtryckaren trycks in halvvägs.
AV
Bilderna visas inte efter att de tagits.

EVF AUTOROTERA VISNINGAR

Välj om indikatorerna i sökaren ska rotera för att matcha kamerariktningen.

Displayen på LCD-monitorn påverkas inte.


FRHG EXP MAN. LG.

Välj för att aktivera förhandsgranskning av exponering i manuellt exponeringsläge. Välj AV när en blixt används eller vid andra tillfällen då exponeringen kan ändras när bilden tas.

LCD – SOLLJUSLÄGE

Välj för att göra det lättare att läsa displayen i starkt ljus.

Håll in VIEW MODE-knappen för lcd – solljusläge.

EVF-LJUSSTYRKA

Justera displayens ljusstyrka i den elektroniska sökaren, eller välj AUTO för automatisk justering av ljusstyrkan.

EVF-FÄRG

Justera displayens nyans i den elektroniska sökaren.

LCD-LJUSSTYRKA

Justera monitorns ljusstyrka.

LCD-FÄRG

Justera monitorns nyans.

GRANSKA BILDEFFEKT

Välj för att granska effekterna av filmsimulering, vitbalans och andra inställningar i monitorn. Välj AV för att göra skuggor i bakgrundsbelysta motiv med låg konstrast mer synliga.

Om AV väljs syns effekterna av kamerainställningarna inte i monitorn och färgerna och nyansen skiljer sig från de i den slutliga bilden. Men displayen justeras för att visa effekterna av avancerade filter och inställningarna för monokrom och sepia.

RKTL. F INRMN

Välj rutnätstyp tillgängligt i fotograferingsläge.

RUTNÄT 9

För komponering med ”tredjedelsregeln”.

RUTNÄT 24

Ett sex-gånger-fyra-rutnät.

HD-INRAMNING

Komponera HD-bilder med hjälp av beskärningslinjerna längst upp och längst ner på skärmen.


AUTOROTER. VISN.

Välj för att automatiskt rotera ”stående” (porträtt) bilder vid visning.

MÅTTENHETER – FOKUSSKALA

Välj de enheter som används för fokusavståndsindikatorn.