This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj slutartypen. Välj den elektroniska slutaren för att inaktivera slutarljudet.

MEKANISK SLUTARE
Ta bilder med den mekaniska slutaren.
ELEKTRONISK SLUTARE
Ta bilder med den elektroniska slutaren.
MEKANISK+ELEKTRONISK
Kameran väljer slutartyp i enlighet med fotograferingsförhållandena.

Om ELEKTRONISK SLUTARE eller MEKANISK+ELEKTRONISK väljs kan kortare slutartider än 1/4000 sek. väljas genom att vrida slutartidsvredet till 4000 och sedan vrida på kommandoratten.

Oavsett vilket alternativ som valts används den mekaniska slutaren för rörelsepanoraman. När den elektroniska slutaren används stängs blixten av, slutartid och känslighet begränsas till värden på 1/32000–1 sek. respektive ISO 6400–200 och brusreducering för långtidsexponering har ingen effekt. I serietagningsläge låses fokus och exponering på de värden som gäller för den första bilden i varje serie.

Förvrängningar kan synas i bilder av rörliga motiv tagna med den elektroniska slutaren, medan strimmor och dimma kan uppstå i bilder som tas under fluorescerande ljus eller annan flimrande eller ojämn belysning. När du tar bilder med slutarljudet avstängt, respektera motivets bildrättigheter och rätten till integritet.