This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Välj funktion för Fn-knapparna.

 1. Visa fotograferingsmenyn och välj FUNK.(Fn)-INSTÄL..

 2. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera önskad knapp och tryck på MENU/OK för att välja. Du ges följande val av funktioner att tilldela till den valda knappen.

  • AVANCERAT FILTER
  • FLERA EXPONERINGAR
  • MAKRO
  • FÖRHANDSGR. SKÄRPEDJUP
  • ISO
  • SJÄLVUTLÖSARE
  • BILDSTORLEK
  • BILDKVALITET
  • DYNAMISKT OMFÅNG
  • FILMSIMULERING
  • VITBALANS
  • ND-FILTER
  • LJUSMÄTMETOD
  • AF LÄGE
  • FOKUSOMRÅDE
  • KORRIGERAD AF-RAM
  • BLIXTLÄGE
  • BLIXTKOMPENSATION
  • VÄLJ ANPAD. INST.
  • FILMLÄGE
  • ANSIKTSDETEKTION
  • GRANSKA BILDEFFEKT
  • HÖG PRESTANDA
  • RAW
  • TRÅDLÖS KOMM.
  • KONVERTERINGSLINS
  • SLUTARTYP

  Välj INGET för att inte tilldela en funktion till den valda knappen.

 3. Markera önskad funktion och tryck på MENU/OK för att tilldela den till den valda knappen.