This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Skapa en bild som kombinerar två exponeringar.

  1. Tryck på DRIVE-knappen för att visa fotograferingslägesalternativ.

  2. Markera FLERA EXPONERINGAR och tryck på MENU/OK för att välja det markerade alternativet och återgå till fotograferingsläge.


  3. Ta den första bilden.

  4. Tryck på MENU/OK. Den första bilden visas överlagd på vyn genom objektivet som en guide för att ta den andra bilden.

    Tryck väljaren åt vänster för att återgå till steg 3 och ta om den första bilden. Tryck på DISP/BACK för att spara den första bilden och avsluta utan att skapa en multiexponering.

  5. Ta den andra bilden.

  6. Tryck på MENU/OK för att skapa multiexponeringen, eller tryck väljaren åt vänster för att återgå till Steg 5 och ta om den andra bilden.