This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Batteriet är inte laddat vid leveransen. Ladda batteriet innan det används.

 • Kameran använder ett NP-95 uppladdningsbart batteri.
 • Det tar ungefär 4 timmar att ladda batteriet helt.
 1. Placera batteriet i laddaren.

  Sätt i batteriet i den riktning som indikeras av -etiketterna.

  Laddningslampa

  Pil

  etikett


  Montera den medföljande adaptern innan batteriet laddas (adaptern medföljer vid leverans).

  Adapter

  Den medföljande nätsladden ska endast användas med den medföljande batteriladdaren. Använd inte den medföljande laddaren med andra kablar och använd inte den medföljande kabeln med andra enheter.

 2. Koppla in laddaren.

  Anslut laddaren till ett eluttag inomhus. Laddningsindikatorn tänds.

 3. Ladda batteriet.

  Avlägsna batteriet när det är fulladdat.

Laddningsindikatorn

Laddningsindikatorn visar batteriladdningsstatus enligt följande:

Laddningsindikator Batteristatus Åtgärd
Av Batteriet är inte isatt. Sätt i batteriet.
Batteriet är fulladdat. Avlägsna batteriet.
Batteriet laddas.
Blinkar Fel på batteriet. Dra ur laddaren och avlägsna batteriet.

Koppla loss laddaren när den inte används.

Ta bort smuts från batteripolerna med en ren, torr trasa. Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan det hindra batteriet från att laddas.

Fäst inte klistermärken eller andra saker på batteriet. Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan det leda till att batteriet blir omöjligt att avlägsna.

Kortslut inte batteripolerna. Batteriet kan överhettas.

Läs försiktighetsåtgärderna i ”Batteriet och strömförsörjning”.

Använd endast laddare avsedda för användning med batteriet. Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan det orsaka fel på produkten.

Ta inte loss klistermärkena på batteriet och försök inte att öppna eller ta bort det yttre höljet.

Batteriet förlorar gradvis sin laddning när det inte används. Ladda batteriet en eller två dagar innan användning.

Laddningstiden kan öka vid mycket låga eller mycket höga temperaturer.

Ladda via en dator

Batteriet kan laddas genom att kameran ansluts till en dator. Anslut den medföljande USB-kabeln såsom det visas, och se till att kontakterna är helt isatta.

Anslut kameran direkt till datorn; använd inte en USB-hubb eller ett tangentbord.

Om datorn går in i viloläge under laddningen stoppas laddningen. För att fortsatta ladda, inaktivera viloläget på datorn, och koppla bort och sätt tillbaka USB-kabeln.

Laddning kanske inte är möjlig beroende på datorns specifikationer, inställningar eller förhållandena.

Batteriets statusikoner visar batteriets laddningsstatus när kameran slås på, och indikatorlampan visar den när kameran stängs av.

Batteristatusikon när kameran är på Indikatorlampa när kameran är avstängd Batteristatus
(gul) Batteriet laddas.
(grön) Av Laddningen slutförd.
(röd) Blinkar Fel på batteriet.