This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Med tidsautomatik (läge A) väljer du bländaren och låter kameran välja slutartiden. Vrid slutartidvredet till A och välj önskad bländare.

Bländare: f/5.6

Slutartid: A

Bländare


Om rätt exponering inte kan uppnås med vald bländarinställning, kommer slutartiden att visas i rött när avtryckaren trycks ned halvvägs. Justera bländaren tills korrekt exponering uppnås.

Om motivet är utanför kamerans mätaravstånd visar slutartidsdisplayen ”– – –”.

Den längsta tillgängliga slutartiden när är valt för STRÖMHANTERING > STRÖMSPARL. SÖKARE i inställningsmenyn är 1/4 sek.

Förhandsgranska skärpedjup

När FÖRHANDSGR. SKÄRPEDJUP är tilldelat till en funktionsknapp med alternativet FUNK.(Fn)-INSTÄL. i fotograferingsmenyn stegas bländaren ner till den valda inställningen när knappen trycks in, vilket möjliggör att skärpedjupet kan förhandsgranskas i sökaren eller LCD-monitorn.