This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

For å ta opp rå, ubehandlet data fra kameraets bildebrikke, kan du velge et RAW-alternativ for bildekvalitet i opptaksmenyen som beskrevet nedenfor. JPEG-kopier av RAW-bilder kan lages ved hjelp av alternativet RAW-KONVERTERING i avspillingsmenyen, ellers kan RAW-bilder vises på en datamaskin ved hjelp av RAW FILE CONVERTER-programvare (ekstrautstyr).

  1. Trykk på MENU/OK i opptaksmodus for å vise opptaksmenyen. Trykk velgeren opp eller ned for å markere BILDEKVALITET og trykk på MENU/OK.

  2. Marker et alternativ og trykk på MENU/OK. Velg RAW for å bare ta RAW-bilder, eller FINE+RAW eller NORMAL+RAW for å ta en JPEG-kopi sammen med RAW-bildene. FINE+RAW bruker lavere JPEG-komprimeringsrater for JPEG-bilder av høyere kvalitet, mens NORMAL+RAW bruker høyere JPEG-komprimeringsrater for å øke antallet bilder som kan lagres.

Funksjonsknappene

For å veksle RAW-bildekvalitet på eller av for et enkeltbilde, kan du tildele RAW til en funksjonsknapp. Hvis et JPEG-alternativ er valgt for bildekvalitet, vil det tilsvarende alternativet RAW+JPEG bli valgt når du trykker på knappen. Hvis alternativet RAW+JPEG er valgt, vil det tilsvarende alternativet JPEG bli valgt når du trykker på knappen, mens hvis RAW er valgt, vil FINE bli valgt. Dersom du tar et bilde, eller trykker på knappen igjen, går kameraet tilbake til forrige innstilling.