This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster filstyringsinnstillingene.

BILDENUMMER

Nye bilder lagres i bildefiler med navn ved bruk av et firesifret filnummer, som tildeles ved at det siste filnummeret som ble brukt økes med én. Filnummeret vises under avspilling, som vist til høyre. BILDENUMMER bestemmer om filnummereringen skal tilbakestille til 0001 når et nytt minnekort settes inn eller minnekortet eller internminnet formateres.

Bildenummer

Mappenummer

Filnummer

KONTINUERLIG

Nummereringen fortsetter fra siste brukte filnummer eller med første tilgjengelige filnummer, avhengig av hva som er høyest. Velg dette alternativet for å redusere antall bilder med samme filnavn.

FORNY

Nummereringen tilbakestilles til 0001 etter formatering eller når det settes inn et nytt minnekort.

Utløseren deaktiveres når bildenummeret når 999-9999.

Hvis du velger TILBAKESTILL settes BILDENUMMER til KONTINUERLIG, men dette nullstiller ikke filnummeret.

Bildenummereringen for bilder tatt med andre kameraer kan være annerledes.

LAGRE ORG.BILDE

Velg for å lagre ubehandlede kopier av sømløse panoramaer eller bilder som er tatt ved bruk av FJERN RØDE ØYNE, SVAKT LYS-MODUS eller FRAMHEV MOTIVET.

DATOMERKING

Merk tid og/eller dato for opptak på fotografier når de blir tatt.

+
Merk nye fotografier med dato og klokkeslett for opptak.
Merk nye fotografier med dato for opptak.
AV
Ikke merk tid og dato på nye fotografier.

Tids- og datomerking kan ikke slettes. Slå DATOMERKING av for å forhindre at tids- og datomerking vises på nye fotografier.

Hvis kameraklokken ikke er stilt, vil du bli bedt om å stille klokken til gjeldende dato og klokkeslett.

Vi anbefaler at du slår av DPOF ”datoutskrift”-alternativet når du skriver ut bilder med tids- og datomerking.

Tids- og datomerking vises ikke på filmer, panoramaer eller bilder som er tatt med lagre beste bilde-funksjonen.