This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Indikatorlyset viser kamerastatus som følger:

Lyser grønt
Fokus låst.
Blinker grønt
Varsel for uskarphet, fokus eller eksponering. Bilde kan tas.
Blinker grønt og oransje
Lagrer bilder. Flere bilder kan tas.
Lyser oransje
Lagrer bilder. Ingen flere bilder kan tas på nåværende tidspunkt.
Blinker oransje (Rask)
Blitsen lades; blitsen avfyres ikke når bildet tas.
Blinker oransje (Langsom)
Zoomringen er plassert mellom PÅ og AV. Bilder kan ikke tas.
Blinker rødt
Objektiv- eller minnefeil.

Advarsler kan også vises på displayet.