This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Fang bevegelse i en serie bilder. Alternativene for seriefotografering kan vises ved å trykke på DRIVE-knappen.

TOPP

Trykk velgeren til venstre eller høyre for å velge en bildefrekvens. Kameraet tar bilder så lenge utløseren er trykket ned.

AF-SPORING er kun tilgjengelig i fokusmodus C.

LAGRE BESTE BILDE

Kameraet tar en serie med bilder som starter før og avsluttes etter at utløseren er trykket ned. Trykk velgeren til venstre eller høyre for å markere INNST. FOR LAGRE BESTE BILDE der du kan velge bildefrekvens og antall bilder per serie.

Bilder per serie

Antallet til venstre tas før, og antallet til høyre etter at utløseren trykkes ned.

Bilder lagres i en midlertidig minnebuffer mens utløseren trykkes halvveis ned. Når utløseren trykkes hele veien ned, lagres bilder som følger:

Utløseren trykket halvveis ned

Utløseren trykket helt ned

”Før”-bilder

”Etter”-bilder

Hvis utløseren trykkes helt ned før antall bilder som er valgt for ”før”-delen er lagret, vil de gjenværende bildene tas etter at utløseren trykkes helt ned.

Hvis utløseren trykkes halvveis ned i en lengre periode, kan det hende at kameraet lagrer serien før utløseren trykkes helt ned.