This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster autofokusinnstillingene.

FOKUSOMRÅDE

Valg av fokusområde er tilgjengelig når OMRÅDE er valgt for AF-MODUS i fokusmodus S eller C. I fokusmodus M kan du trykke på midten av kommandohjulet for å zoome inn på det valgte fokusområdet eller fokusere på motivet i det valgte området ved å trykke på en knapp.

MAKRO

Velg makro (nærbilde)-modus.

UTLØSER-/FOKUS-PRI.

Velg hvordan kameraet skal fokusere i fokusmodus S eller C.

UTLØS.
Lukkerrespons prioriteres over fokusering. Bilder kan tas når kameraet ikke er i fokus.
FOKUS
Fokusering prioriteres over lukkerrespons. Bilder kan kun tas når kameraet er i fokus.

ØYEBLIKKS-AF-INNST

Velg hvordan kameraet skal fokusere når AEL/AFL-knappen brukes for autofokus i fokusmodus M.

AF-S
Fokus justeres når knappen trykkes ned.
AF-C
Fokus justeres kontinuerlig når knappen trykkes ned.

AF-MODUS

Velg hvordan kameraet skal velge fokusområde i fokusmodus S og C.

MULTI
Når utløseren trykkes halvveis ned, registrerer kameraet høykontrastmotiver nær midten av bildet og velger automatisk fokusområdet.
OMRÅDE
Velg fokusområde manuelt.
SPORING
Plasser motivet i fokusmålet og trykk på AEL/AFL-knappen. Kameraet vil spore motivet og justere fokuset etter som motivet flytter seg gjennom bildet.

PRE-AF

Hvis er valgt, vil kameraet fortsette å justere fokus, selv når utløseren ikke trykkes halvveis ned.

Merk at dette øker belastningen på batteriet.

AF-BELYSNING

Hvis er valgt, vil AF-hjelpelyset tennes for å underlette automatisk fokusering.

AF-hjelpelyset slås av automatisk i stillemodus.

Kameraet vil muligens ikke kunne fokusere i alle tilfeller med bruk av AF-hjelpelys. Hvis kameraet ikke kan fokusere i makromodus, prøv å øke avstanden til motivet.

Ikke rett AF-hjelpelyset direkte mot motivets øyne.