This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Vise bilder på fullskjerm

For å vise bilder på fullskjerm, trykk på .

Flere bilder kan vises ved å trykke velgeren til venstre eller høyre eller ved å dreie på kommandohjulet. Trykk velgeren eller vri hjulet mot høyre for å vise bilder i rekkefølgen de ble tatt, eller trykk eller vri til venstre for å vise bilder i omvendt rekkefølge. Hold velgeren nede for å rulle raskt frem til ønsket bilde.

Bilder tatt med andre kameraer indikeres med et (”gavebilde”)-ikon ved avspilling.

Favoritter: Rangere bilder

For å rangere gjeldende bilde, trykk på DISP/BACK og trykk valgknappen opp og ned for å velge fra null til fem stjerner.

Se fotoinformasjon

Visningen av fotoinformasjon endres hver gang velgeren trykkes opp.

Grunnleggende data

Infovisning 1

Infovisning 2

Trykk velgeren til venstre eller høyre eller drei kommandohjulet for å vise andre bilder.

Zoome inn på fokuspunktet

Trykk midt på kommandohjulet for å zoome inn på fokuspunktet. Trykk midt på kommandohjulet igjen for å gå tilbake til fullskjermsavspilling.

Avspillingszoom

Drei kontrollringen til høyre for å zoome inn på gjeldende bilde, og til venstre for å zoome ut (for å vise flere bilder dreier du ringen til venstre når bildet vises i fullskjerm). Trykk på DISP/BACK eller MENU/OK for å avslutte zoomingen.

Kontrollring

Zoomindikator

Drei til høyre

Drei til venstre

Maksimal zoom varierer med bildestørrelsen. Avspillingszoom er ikke tilgjengelig med beskårne kopier, eller kopier med endret størrelse, som er lagret med en størrelse på .

Navigeringsvinduet

Når bildet zoomes inn, kan velgeren brukes for å se deler av bildet som ikke vises på displayet for øyeblikket.

Navigasjonsvinduet viser delen av bildet som vises for øyeblikket.

Visning av flere bilder samtidig

For å endre antallet bilder som vises samtidig, dreier du kontrollringen til venstre når et bilde vises i fullskjerm.

 

Kontrollring

Drei til venstre for å vise flere bilder.

Drei til høyre for å vise færre bilder.

Bruk velgeren til å markere bilder og trykk på MENU/OK for å vise det markerte bildet på fullskjerm (for å zoome inn på valgt bilde, dreier du kontrollringen til høyre når bildet vises på fullskjerm). I ni- og hundrebilders visning kan du trykke velgeren opp eller ned for å vise flere bilder.