This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Velg elementene som skal vises i hurtigmenyen.

 1. Vis oppsettsmenyen og velg RED./LAGRE HURTIGMENY.

 2. Marker elementet du ønsker å endre og trykk på MENU/OK. Du vil bli gitt følgende valg av elementer å tildele den valgte posisjonen i hurtigmenyen.

  • VELG TILPAS. INNST.
  • ISO
  • DYNAMISK OMFANG
  • HVITBALANSE
  • STØYREDUSERING
  • BILDESTØRRELSE
  • BILDEKVALITET
  • FILMSIMULERING
  • HØYLYS NIVÅ
  • SKYGGE NIVÅ
  • FARGE
  • SKARPHET
  • SELVUTLØSER
  • ANSIKTSOPPDAGING
  • LYSMÅLING
  • AF-MODUS
  • BLITSMODUS
  • BLITSKOMPENSASJON
  • BILDESTAB MODE
  • MF-HJELP
  • FILM-MODUS
  • ISO FOR FILM
  • MIK-NIVÅJUSTERING
  • STILLE MODUS
  • EVF/LCD-LYSSTYRKE
  • EVF/LCD-FARGE

  Velg INGEN for ikke å tildele noe element til den valgte posisjonen.

 3. Marker ønsket element og trykk på MENU/OK for å tildele elementet til den valgte posisjonen i hurtigmenyen.