This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Batteriet er ikke ladet ved levering. Lad batteriet før bruk. Kameraet lader opp batteriet internt.

 • Kameraet anvender et oppladbart NP-95 batteri.
 • Det tar ca. 4 timer og 30 minutter før batteriet er fullt oppladet.
 1. Fest støpseladapteren til vekselstrømadapteren.

  Fest støpseladapteren som vist, og kontroller at den er satt helt inn og klikker på plass i vekselstrømadapterens terminaler.

  Vekselstrømadapter

  Støpseladapter

  Støpseladapteren er kun for bruk med den medfølgende vekselstrømadapteren. Den må ikke brukes sammen med andre enheter.

 2. Lad opp batteriet.

  Koble kameraet til den medfølgende vekselstrømadapteren ved å bruke den medfølgende USB-kabelen. Koble deretter adapteren for vekselstrøm til en veggkontakt innendørs.

  Pass på at koblingene er i korrekt retning og sett dem deretter helt inn.

Ladestatus

Batteristatusikonene viser batteriets ladestatus når kameraet er slått på, og indikatorlampen viser det når kameraet er slått av.

Batteristatusikon når kameraet er på Indikatorlampe når kameraet er av Batteristatus
(gul) Tent Batteriet lades.
(grønn) Slukket Lading fullført.
(rød) Blinker Batterisvikt.
Ikke noe ikon Drift med ekstern strømkilde.

Kameraet drives med en ekstern strømkilde hvis kameraet er slått på mens det er koblet til vekselstrøm og batteriet er satt inn.

Batteriet lades ikke opp når kameraet er i opptaksmodus.

Fjern skitt fra batteripolene med en ren, tørr klut. Hvis du ikke etterfølger denne forhåndsregelen, kan det forhindre at batteriet lades.

Ikke sett på klistremerker eller andre ting på batteriet. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan gjøre det umulig å ta batteriet ut av kameraet.

Ikke kortslutt batteripolene. Batteriet kan overopphetes.

Les advarslene i ”Batteriet og strømforsyningen”.

Bruk bare batteriladere som er angitt for bruk med batteriet. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan føre til feilfunksjon i produktet.

Ikke fjern etikettene fra batteriet eller forsøk å dele eller ta av det ytre dekslet.

Batteriet taper gradvis ladningen når det ikke brukes. Lad batteriet en eller to dager før bruk.

Ladetiden kan øke under svært lave eller høye temperaturer.

Lade opp via en datamaskin

Batteriet kan lades opp ved å koble kameraet til en datamaskin. Koble til medfølgende USB-kabel som vist og kontroller at kontaktene er satt helt i.

Koble kameraet direkte til datamaskinen, ikke bruk noen USB-hub eller tastatur.

Hvis datamaskinen går i hvilemodus under lading, vil ladingen stanse. For å fortsette lading, må du deaktivere hvilemodus på datamaskinen og koble fra og koble til USB-kabelen.

Lading kan være umulig, avhengig av datamaskinspesifikasjonene, innstillingene eller andre betingelser.