This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

DISP/BACK-knappen kontrollerer visningen av indikatorene i søkeren og på LCD-skjermen.

Opptak

Standard

Informasjon av

Infovisning (kun skjerm)

Standarddisplay

Elementene som vises med standardvisningen (), kan velges som beskrevet nedenfor.

 1. Velg SKJERMOPPSETT > TILPASSET BILDE INNST i oppsettsmenyen.

 2. Marker elementer og trykk på MENU/OK for å velge eller velge bort. Valgte elementer indikeres av en hake.

  • INNRAMMINGSGUIDE
  • ELEKTRONISK NIVÅ
  • AF AVSTANDSINDIKATOR
  • MF AVSTANDSMÅLER
  • HISTOGRAM
  • APERT./LUK.HAST./ISO
  • EKSP. KOMPENSASJON
  • LYSMÅLING
  • BLITS
  • HVITBALANSE
  • FILMSIMULERING
  • DYNAMISK OMFANG
  • ANTALL BILDER IGJEN
  • BILDESTR./KVALITET
  • FILM-MODUS OG OPPTAKS TID
  • BATTERINIVÅ
 3. Trykk på DISP/BACK for å avslutte når innstillingene er ferdige.

ELEKTRONISK NIVÅ

Valg av ELEKTRONISK NIVÅ viser en virtuell horisont. Kameraet er i vater når de to linjene overlapper hverandre.

Den virtuelle horisonten kan ikke vises hvis kameraets objektiv peker oppover eller nedover.

Avspilling

Standard

Informasjon av

Favoritter

Infovisning

Histogrammer

Histogrammer viser distribusjonen av toner i bildet. Lysstyrken vises på den horisontale aksen, antallet piksler på den vertikale aksen.

Antall piksler

Piksel-lysstyrke

Skygger

Høylys

Optimal eksponering

Pikslene er distribuert i en jevn kurve gjennom hele toneomfanget.

Overeksponert

Pikslene er samlet på høyre side av grafen.

Undereksponert

Pikslene er samlet på venstre side av grafen.