This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Kameraet optimaliserer innstillingene for motivet automatisk.

Motivikon: Kameraet velger automatisk et passende motiv. Valget vises av følgende ikoner.

 • AUTO
 • LANDSKAP
 • NATT
 • NATT (STATIV)
 • MAKRO
 • STRAND
 • SOLNEDGANG
 • SNØ
 • HIMMEL
 • GRØNT
 • HIMMEL OG GRØNT
 • PORTRETT
 • MOTLYSPORTRETT
 • MOTIV I BEVEGELSE
 • PORTRETT&BEVEGELSE
 • MOTLYS, PORTRETT & BEVEG
 • AVANSERT BILDESTABILISERING

Ikonet : I -modus justerer kameraet kontinuerlig fokus og søker etter ansikter, noe som øker batteriets strømforbruk. I tillegg kan kameraets fokuseringslyd være hørbar. vises på LCD-skjermen.

Valgt modus kan variere med opptaksforholdene. Hvis modus og motiv ikke passer sammen, velg -modus eller velg SP og velg et motiv manuelt.

Avansert bildestabilisering

Når vises, tar kameraet en serie med eksponeringer og kombinerer dem for å lage et enkelt bilde og redusere ”støy” (marmorering) og uskarphet.

er tilgjengelig når er valgt i opptaksmenyen og blitsen er av eller stilt inn på auto.

Det kan ta noe tid å kombinere eksponeringene til et enkelt bilde. Et enkelt sammensatt bilde kan kanskje ikke opprettes hvis motivet eller kameraet beveger seg under opptak. Hold kameraet stødig under opptak, og ikke beveg kameraet til opptaket er fullført.