This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Roter eksponeringskompensasjonshjulet for å justere eksponeringen når du fotograferer veldig skarpe, veldig mørke eller høykontrast-motiver.

Velg positive verdier (+) for å øke eksponeringen

Velg negative verdier (−) for å redusere eksponeringen