This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster følsomheten. Jo høyere følsomhet, desto mindre lys er nødvendig for å ta et fotografi; merk imidlertid at marmorering kan oppstå ved høyere verdier. Velg en verdi i samsvar med opptaksforholdene.

AUTO1/AUTO2/AUTO3
Kameraet justerer følsomheten automatisk i samsvar med motivets lysstyrke.
12800 – 100
Følsomhet er stilt inn på den angitte verdien, som vises på displayet.

AUTO1/AUTO2/AUTO3

Følgende alternativer er tilgjengelige i modusene AUTO1/AUTO2/AUTO3.

Alternativ Standard
STANDARD SENSITIVITET 100
MAKS. FØLSOMHET AUTO1: 800
AUTO2: 1600
AUTO3: 3200
MIN. LUKKERHAST. 1/30

Kameraet velger automatisk en følsomhet mellom standard- og maksimumsverdiene. Følsomheten heves bare over standardverdien hvis lukkertiden som er nødvendig for optimal eksponering er lengre enn verdien som er valgt for MIN. LUKKERHAST..

Hvis den valgte verdien for STANDARD SENSITIVITET er høyere enn den som er valgt for MAKS. FØLSOMHET, endres STANDARD SENSITIVITET til verdien som er valgt for MAKS. FØLSOMHET.

Kameraet kan velge lengre lukkertider enn MIN. LUKKERHAST. hvis bildene likevel ville blitt undereksponert med den verdien som er valgt for MAKS. FØLSOMHET.