This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Fest klypene til kameraet, og fest deretter stroppen.

 1. Åpne en klype.

  Bruk klypeverktøyet for å åpne en klype. Se til at verktøyet og klypen er orientert som vist.

  Oppbevar klypeverktøyet på et trygt sted. Du trenger det til å åpne klypene når du vil fjerne stroppen.

 2. Plasser klypen i et stroppehull.

  Hekt klypens ene ende i stroppefestet. Fjern klypeverktøyet, og hold klypen på plass med den andre hånden.

 3. Trekk klypen gjennom stroppehullet.

  Roter klypen hele veien gjennom stroppehullet til den lukker seg med et klikk.

 4. Fest et beskyttelsesdeksel.

  Legg beskyttelsesdekselet over stroppehullet som vist, med den svarte siden av dekselet mot kameraet. Gjenta steg 1-4 for det andre stroppehullet.

 5. Sett inn stroppen.

  Sett inn stroppen gjennom et beskyttelsesdeksel og en klype.

 6. Stram stroppen.

  Fest stroppen som vist. Gjenta steg 5-6 for det andre stroppehullet.

Sørg for at stroppen er riktig festet for å unngå å miste kameraet.