This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Velg hvilke roller Fn-knappene skal ha.

 1. Vis oppsettsmenyen og velg FUNK. (Fn) INNST..

 2. Trykk velgeren opp eller ned for å markere ønsket knapp og trykk på MENU/OK for å velge. Du vil bli gitt følgende valg av funksjoner å tildele den valgte knappen.

  • MAKRO
  • ISO
  • SELVUTLØSER
  • BILDESTØRRELSE
  • BILDEKVALITET
  • DYNAMISK OMFANG
  • FILMSIMULERING
  • HVITBALANSE
  • LYSMÅLING
  • AF-MODUS
  • FOKUSOMRÅDE
  • BLITSMODUS
  • BLITSKOMPENSASJON
  • VELG TILPAS. INNST.
  • FILM
  • ANSIKTSOPPDAGING
  • INTELLIGENT DIGITAL ZOOM
  • FORHÅNDSVIS BILDE EFFEKT
  • MENY STRØMFORBRUK
  • RAW
  • TRÅDLØS KOMMUNIK.

  Velg INGEN for ikke å tildele noen funksjon til den valgte knappen.

 3. Marker ønsket funksjon og trykk på MENU/OK for å tildele funksjonen til den valgte knappen.