This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

I lukkerprioritert AE (eksponeringskontroll S) velger du lukkertid og lar kameraet velge blenderåpningen.

Lukkertid

Drei på kommandohjulet for å velge lukkertid.

Hvis riktig eksponering ikke kan oppnås ved valgt lukkertid, vises blenderåpningen i rødt når utløseren trykkes halvveis ned.

Dersom motivet er utenfor kameraets lysmålingsspekter, vises ”– – –” ved blenderåpningsvisningen.