This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Velg en opptaksmodus utfra scene eller type motiv. For å velge en opptaksmodus, dreier du programhjulet til ønsket innstilling.

P (Program AE)
Blenderåpning og lukkertid kan justeres ved bruk av programbytte.
S (Lukkerprioritert AE)
Du velger lukkertid og lar kameraet velge blenderåpning.
A (Blenderprioritert AE)
Du velger blenderåpning og lar kameraet velge lukkertid.
M (Manuell eksponering)
Du velger både lukkertid og blenderåpning.
(AVANSERT SR AUTO)
Kameraet optimaliserer innstillingene for motivet automatisk.
(AUTO)
En enkel ”sikt-og-skyt” modus som anbefales for førstegangsbrukere av digitale kameraer.
Filter (AVANSERT FILTER)
Velg mellom forskjellige filtereffekter.
Adv. (AVANSERT MODUS)
Avanserte teknikker som er lette å bruke.
SP1/SP2 (MOTIVPROGRAM)
Velg et motivprogram som passer til motivet eller opptaksforholdene og la kameraet gjøre resten.
(BEVEGELSE PANORAMA 360)
Panorer kameraet for å ta opp en serie bilder som kobles sammen automatisk til et panorama.

Versus

Med begge moduser justeres innstillinger som lukkertid og blenderåpning automatisk av kameraet, med analyserer kameraet også motivet og justerer innstillingene i samsvar med kriterier som belysning og hvorvidt motivet er et portrett, landskap eller nærbilde.