This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Filmer indikeres av et -ikon under avspilling på full skjerm.

Trykk på for å begynne avspilling. Framdriften vises i displayet.

Bruk velgeren til å kontrollere avspillingen.

Avspilling pågår ()

Avslutte avspilling

Juster hastigheten

Sett avspilling på pause

Avspilling er satt på pause ()

Avslutte avspilling

Enkeltbilde forover/bakover

Avspilling

Trykk velgeren opp eller ned for å justere lydstyrken, og trykk på MENU/OK igjen for å fortsette avspillingen. Volumet kan også justeres fra oppsettmenyen.

Dekk ikke til høyttaleren under avspilling.

Lyd spilles ikke av i stillemodus.

Avspillingshastighet

Trykk velgeren til venstre eller høyre for å justere avspillingshastigheten under avspilling. Hastigheten vises ved antallet piler (eller ).