This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Kontrollringens funksjonsknapp

Utløser

Filmopptaksknapp (funksjonsknapp 1)

Eksponeringskompensasjonshjul

Programhjul

AF-hjelpelys

Selvutløserlampe

Blitssko

Mikrofon (L/R)

Blits

Stroppefeste

Fokusfunksjonsvelger

Kontrollring

Zoomring

PÅ/AV bryter

Objektiv

Skjerm

Elektronisk søker (EVF)

Terminaldeksel

Deksel for likestrømkoblingens kabel

Batterikammerdeksel

Lås til batterikammerdeksel

Høyttaler

Stativfeste

Mikrofon-/fjernkontrollkontakt

Mikro HDMI-kontakt *

Micro-USB-kontakt

Batterilås

Batterikammer

Minnekortspor

(blitsheving)-bryter

(avspilling)-knapp

Diopterjusteringskontroll

Øyesensor

Indikatorlys

VIEW MODE (visningsmodus)-knapp

DRIVE-knapp

(slett)-knapp (avspillingsmodus)

Kommandohjul

AEL/AFL (autoeksponering/autofokuslås)-knapp

Q (hurtigmeny)-knapp

RAW-konverteringsknapp (avspillingsmodus)

Velger/funksjonsknapper

Fn-knapp (funksjonsknapp 6)

Wi-Fi-knapp (avspillingsmodus)

DISP (display)/BACK-knapp

* Bruk en HDMI-kabel som ikke er mer enn 1,5 m lang.