This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Vis bilder i en automatisk lysbildevisning. Velg type visning og trykk på MENU/OK for å starte. Trykk når som helst på DISP/BACK under visningen for å vise hjelp på skjermen. Visningen kan avsluttes når som helst ved å trykke på MENU/OK.

NORMAL/TON-INN
Trykk velgeren til venstre eller høyre for å gå et bilde frem eller tilbake. Velg TON INN for tonet overgang mellom bilder.
NORMAL /TON-INN
Som ovenfor, men kameraet vil automatisk zoome inn på ansikter.
FLERE
Vis flere bilder samtidig.

Kameraet slås ikke av automatisk mens en framvisning pågår.