This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster filminnstillingene.

FILM-MODUS

Velg en bildestørrelse og -frekvens for filmer.

ISO FOR FILM

Velg følsomheten for filmopptak.

ISO FOR FILM påvirker ikke alternativet som er valgt for å ta fotografier.

STILLBILDE I FILM

Velg hvordan kameraet registrerer fotografier som tas under filmopptak.

FILMPRIORITET
Kameraet tar et bilde uten å forstyrre filminnspillingen. Bildestørrelsen bestemmes av alternativet valgt for FILM-MODUS.
STILLBILDEPRIORITET
Kameraet avbryter filmen for å ta fotografiet og gjenopptar filmingen automatisk når opptaket er ferdig. Bildestørrelsen avgjøres av alternativet som er valgt for BILDESTØRRELSE.

MIK-NIVÅJUSTERING

Juster mikrofonens opptaksnivå.

MIK/FJERNUTLØSN.

Angi om tilbehøret som er tilkoplet mikrofon-/fjernutløserkontakten er en mikrofon eller en fjernutløser.