This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Følg trinnene nedenfor for å velge fokuspunktet som brukes når OMRÅDE er valgt for AUTOFOKUSINNST. > AF-MODUS i opptaksmenyen.

 1. Trykk velgeren ned (AF) for å vise fokusområdedisplayet.

  Ved standardinnstillingene er fokusområdedisplayet tildelt ned-knappen på velgeren (funksjonsknapp 5). For informasjon om å velge rollene som er tildelt funksjonsknappene, se ”Funksjonsknappene”.

  Fokusområdet kan også velges med alternativet AUTOFOKUSINNST. i opptaksmenyen.

  Fokusramme

  Fokuspunkt

 2. Bruk velgeren til å plassere fokusrammen.

  Trykk på DISP/BACK for å velge rammen midt i bildet.

  Drei kommandohjulet for å velge fokusrammens størrelse.

  Vri hjulet mot venstre for å redusere rammen med inntil 50 %, mot høyre for å øke størrelsen med inntil 150 %, eller trykk på midten av hjulet for å gjenopprette rammen til sin originalstørrelse.

 3. Trykk på MENU/OK for å velge den markerte rammen.

Hvis FOKUSOMRÅDE er valgt for VELGERKNAPPINNSTILLING i oppsettsmenyen, kan velgeren brukes for å plassere fokusområdet uten at først trykke på AF-knappen.