This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Bruk blitsen til å skape ekstra belysning når du tar bilder om natten eller innendørs i utilstrekkelig belysning.

 1. Skyv blitshevingsbryteren for å heve blitsen.

 2. Trykk velgeren til høyre ().

 3. Trykk velgeren opp eller ned for å markere ønsket blitsmodus og trykk på MENU/OK for å velge.

  AUTO AUTOMATISK BLITS
  Blitsen avfyres etter behov. Anbefales i de fleste situasjoner.
  TVUNGEN BLITS
  Blitsen avfyres hver gang du tar ett bilde. Brukes til motiver i motlys eller for naturlig fargegjengivelse ved fotografering i sterkt lys.
  LANGSOM SYNK
  Få med både hovedmotivet og bakgrunnen selv i utilstrekkelig belysning (merk at sterkt belyste motiver kan bli overeksponert).
  KOMMANDØR
  En blits montert i blitsskoen kan brukes til å fjernstyre andre blitsenheter (ekstrautstyr).
  ALDRI BLITS
  Blitsen avfyres ikke selv når belysningen av motivet er utilstrekkelig. Et stativ anbefales.

  Blitsen slås av automatisk når den senkes.

  Med standardinnstillingene er blitsmodusvalg tildelt den høyre knappen på velgeren (funksjonsknapp 4). For informasjon om å velge rollene som er tildelt funksjonsknappene, se ”Funksjonsknappene”.

  Du kan også velge blitsmodus ved bruk av alternativet BLITS INNSTILLINGER i opptaksmenyen.

Dersom vises når utløseren trykkes halvveis ned, vil blitsen avfyres når bildet tas.

Med unntak av i kommandørmodus kan blitsen avfyres flere ganger for hvert enkelt bilde. Ikke flytt kameraet før opptaket er ferdig.

Fjern røde øyne

Når ”intelligent ansiktsoppdaging” er aktiv og på er valgt for ”fjern røde øyne”, er funksjonen fjern røde øyne tilgjengelig med , og .

Fjerning av røde øyne reduserer effekten av ”røde øyne” som oppstår når lys fra blitsen reflekteres fra motivets netthinne.