This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Standardinnstillingene for alternativene i oppsettsmenyene er listet opp nedenfor.

Disse innstillingene kan gjenopprettes ved hjelp av alternativet TILBAKESTILL  > OPPSETTSTILB.ST. i oppsettsmenyen.

STILLE MODUS AV
KONTROLLRING MED KLOKKEN
FOKUSSJEKK AV
LYDOPPSETT
  KAMERALYDSTYRKE
  LUKKERLYDSTYRKE
  LUKKERLYD LYD 1
  AVSPILL.-LYDSTR 7
SKJERMOPPSETT
  BILDEVISNING AV
  AUTOROT. EVF-VISN.
  F.VIS EKS. M. MOD.
  LCD-SOLLYS-MODUS AV
  EVF-LYSSTYRKE AUTO
  EVF-FARGE 0
  LCD-LYSSTYRKE 0
  LCD-FARGE 0
  FORHÅNDSVIS BILDEEFFEKT
  INNRAMMINGSGUIDE RUTENETT 9
  AUTOROTER
  TILPASSET BILDE INNST INNRAMMINGSGUIDE

ELEKTRONISK NIVÅ

AF AVSTANDSINDIKATOR

MF AVSTANDSMÅLER

HISTOGRAM

APERT./LUK.HAST./ISO

EKSP. KOMPENSASJON

LYSMÅLING

BLITS

HVITBALANSE

FILMSIMULERING

DYNAMISK OMFANG

ANTALL BILDER IGJEN

BILDESTR./KVALITET

FILM-MODUS OG OPPTAKS TID

BATTERINIVÅ

FUNK. (Fn) INNST.
  Fn1 FILM
  Fn2 MAKRO
  Fn3 SELVUTLØSER
  Fn4 BLITSMODUS
  Fn5 FOKUSOMRÅDE
  Fn6 TRÅDLØS KOMMUNIK.
VELGERKNAPPINNSTILLING Fn-KNAPP
RED./LAGRE HURTIGMENY
  Q1 VELG TILPAS. INNST.
  Q2 ISO
  Q3 DYNAMISK OMFANG
  Q4 HVITBALANSE
  Q5 STØYREDUSERING
  Q6 BILDESTØRRELSE
  Q7 BILDEKVALITET
  Q8 FILMSIMULERING
  Q9 HØYLYS NIVÅ
  Q10 SKYGGE NIVÅ
  Q11 FARGE
  Q12 SKARPHET
  Q13 LYSMÅLING
  Q14 AF-MODUS
  Q15 ANSIKTSOPPDAGING
  Q16 EVF/LCD-FARGE
STRØMVALGMENY
  AUTOM. AVSLÅING 2 MIN
  HURTIGSTARTMODUS AV
  MENY STRØMFORBRUK STRØMSPARING
BILDESTAB MODE KONTIN.+BEVEGELSE
FJERN RØDE ØYNE
AE/AF-LÅSEMODUS AE/AF-LÅS V/TRYKK
AE/AF-LÅSEKNAPP KUN AE-LÅS
LAGRE DATA-OPPS.
  BILDENUMMER KONTINUERLIG
  LAGRE ORG.BILDE Alle alternativer AV
  DATOMERKING AV
FOKUSAVSTAND METER
TRÅDLØS INNST.
  ENDRE STR.
GEOTAGG-OPPSETT
  GEOTAGGING
  POSISJONSINFO
FILNAVNREDIGERING DSCF