This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

For å vise bilder til en gruppe, koble kameraet til en TV ved bruk av en HDMI-kabel (selges separat hos tredjeparts forhandlere; merk at en TV kun kan brukes til avspilling, ikke opptak).

 1. Slå kameraet av.

 2. Koble til kabelen som vist nedenfor.

  Sett inn i mikro HDMI-kontakten

  Sett inn i HDMI-tilkoblingen

  Bruk en HDMI-kabel som ikke er mer enn 1,5 m lang.

  Pass på at koblingene er satt helt inn.

 3. Still inn TV-en på inngangskanalen for HDMI. For detaljert informasjon, se bruksanvisningen som fulgte med TV-en.

 4. Slå på kameraet og trykk på -knappen. Kameraets skjerm slås av og bildene og filmene spilles av på TV-en. Legg merke til at kameraets lydstyrkekontroller ikke påvirker lyden som spilles på TV-en; bruk TV-ens lydstyrkekontroller til å justere lydnivået.

  USB-kabelen kan ikke brukes mens en HDMI-kabel er tilkoblet.

  Noen TV-er kan komme til å kort vise en svart skjerm når filmavspillingen starter.