This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster strømstyringsinnstillingene.

AUTOM. AVSLÅING

Velg hvor lang tid det skal gå uten at kameraet betjenes før kameraet slår seg av automatisk. Kortere tid reduserer tapping av batteriet; dersom AV er valgt, må kameraet slås av manuelt. Legg merke til at i noen situasjoner vil kameraet slå seg av automatisk selv om AV er valgt.

HURTIGSTARTMODUS

Tillat kameraet å starte på nytt på en rask måte etter at du har slått av (PÅ/AV).

Hvis er valgt, vil kameraet fortsette å bruke strøm fra batteriet selv om det er slått av. Hurtigstartmodus avsluttes automatisk dersom ingen handlinger utføres på cirka 20 minutter.

MENY STRØMFORBRUK

Optimaliser kameraytelsen for økt batterilevetid eller forbedret visningsresultat.

STRØMSPARING
Reduserer displayets oppfriskningsrate. Displayet dimmes for å spare strøm hvis ingen operasjoner utføres i en kort periode, men normal visning kan gjenopprettes ved å betjene kamerakontrollene. Velg dette alternativet for å spare strøm.
HØY YTELSE
Velg for en lysere skjerm og raskere fokus.